در این بخش از بیوگرافی هنرمندان می پردازیم به زندگی نامه علیرضا قربانی (Alireza Ghorbani Biography) خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران که کارنامه بسیار قوی در این زمینه دارد.